Servicii Telecom Business Class

Politica de Confidențialitate în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), (Regulament UE 2016/679)

 

1. Furnizorul serviciilor

Site-ul www.mediasat.ro precum şi toate produsele şi serviciile disponibile prin intermediul acestui site sunt proprietatea societații comerciale MEDIA SAT S.R.L., cu sediul în Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8723/1997, cod de înregistrare fiscală RO9942028, Număr de înregistrare ANSPDCP 8441/15.02.2008, Tel: +40.31.82.52.700, Fax:+40.31.82.52.696, e-mail: office@mediasat.ro.

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

MEDIA SAT prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur şi transparent, respectând prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 şi legislația subsecventă. Clientul poate transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicata (dpo@mediasat.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții. Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, Clientul poate utiliza adresa dedicată dpo@mediasat.ro sau, în cazul în care doreşte, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa şi prin poştă la adresa Blvd. Ferdinand, nr. 99, sector 2, cod poştal 021385, Bucureşti, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor MEDIA SAT.

 

Toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, Clientul trebuie să aiba în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile sale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care MEDIA SAT va continua să prelucreze datele personale ale Clientului pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile Clientului vor putea fi implementate doar în legatură cu campaniile promoționale viitoare.

 

3. Obținerea datelor personale

În cadrul serviciilor furnizate pe site-ul www.mediasat.ro, MEDIA SAT colectează date cu caracter personal direct de la Client (date de contact, date cu privire la tranzacții, date de trafic sau utilizare a serviciilor, etc.) Datele cu caracter personal (denumite prescurtat date personale) reprezintă informații care identifică un Client persoană fizica sau cu ajutorul caroră această persoană poate fi identificată. În funcție de opțiunile manifestate pe parcursul utilizării serviciilor MEDIA SAT, Clientul furnizează datele sale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poştală şi de e-mail, numărul de telefon şi altele; detalii cu privire la tranzacții, cum ar fi informații despre serviciile achiziționate, moduri de plată; detalii legate de trafic, vocea atunci când apelează Serviciul Clienți MEDIA SAT, metadate ale informațiilor comunicate electronic.

Pot fi furnizate date personale chiar dacă nu se achiziționează un produs sau serviciu MEDIA SAT, de exemplu atunci când Clientul participă la un eveniment sau campanie promoțională. Pentru ca MEDIA SAT să fie în masură să ofere cele mai bune produse şi servicii, uneori sunt solicitate informații privind experiența Clientului pe parcursul utilizării produselor şi serviciilor MEDIA SAT (cum ar fi comentarii şi sugestii, recomandări pentru îmbunătățire). Atunci când colectează date personale de la Client, MEDIA SAT îl informează ce date sunt necesare pentru a fi furnizate, precum şi consecințele nefurnizării acestora. În anumite cazuri specifice (de exemplu la crearea unui cont nou), în situația în care Clientul nu furnizează datele personale solicitate, MEDIA SAT nu va fi în masură să furnizeze serviciile. În anumite situații, datele personale sunt colectate automat de către MEDIA SAT (de ex. în cazul interacțiunilor online). În plus, MEDIA SAT poate colecta date personale prin mijloace automate cum ar fi cookie-urile, atunci când Clientul interacționează cu anunțurile şi aplicațiile MEDIA SAT sau când vizitează site-urile web MEDIA SAT. În acest caz, datele personale pe care le colectează MEDIA SAT pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, adrese URL de redirectionare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu sistemele informatice MEDIA SAT.

În scop legitim, MEDIA SAT poate colecta informații despre Client şi din alte surse, pentru a putea răspunde la întrebări sau pentru a putea promova şi furniza serviciile MEDIA SAT. Astfel de date pot proveni de la agregatori de date terți, parteneri MEDIA SAT, surse publice şi site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile partenerilor nostri. Aceste informații pot include date personale care fac parte din profilul Clientului de pe o rețea de socializare a unei terțe părți căreia Utilizatorul îi dă acordul să le comunice către MEDIA SAT.

În scopul prevenirii de fraude sau în scopul protejării intereselor legitime ale MEDIA SAT, societatea poate consulta baze de date proprii sau publice care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale. MEDIA SAT va putea folosi informațiile pe care le colectează despre Client, dispozitivul utilizat sau folosirea serviciilor şi în alte moduri doar cu acordul Clientului sau în scop legitim, informând Clientul despre acest lucru în cel mai scurt timp.

 

4. Temeiurile şi scopurile prelucrării de date personale

MEDIA SAT va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice, dacă există acordul Clientului, dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă există un interes legitim sau dacă există o obligație legală.

MEDIA SAT prelucrează datele personale ale Clientului în calitatea acestuia de:

 • Vizitator al site-urilor web şi utilizator al aplicațiilor MEDIA SAT
 • Client al serviciilor MEDIA SAT
 • Participant la campaniile de marketing MEDIA SAT

MEDIA SAT prelucrează în principal datele personale ale Utilizatorului pentru furnizarea serviciilor (executarea Contractului):

 • Răspunde întrebărilor şi onorează cererile Utilizatorului
 • Înregistrează cererile Utilizatorului
 • Creează şi menține contul Utilizatorului
 • Procesează plațile efectuate pentru produsele şi serviciile MEDIA SAT
 • Asigură protecția necesară, identifică şi previne abuzurile, frauda şi alte tipuri de infracțiuni
 • Respectă legislația aplicabilă
 • Efectuează orice alte operațiuni necesare pentru furnizarea serviciilor şi produselor MEDIA SAT în relația cu Clientul (de exemplu efectuează billing-ul traficului de telefonie)

Atunci când există un interes legitim care impune utilizarea acestora, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de MEDIA SAT pentru:

 • A îmbunătăți experiența din mediul online şi aplicațiile MEDIA SAT
 • A solicita feedback cu privire la experiența Utilizatorului sau pentru a evalua eficiența comunicării cu acesta
 • A îmbunătăți produsele şi serviciile MEDIA SAT, prin evaluarea numărului de utilizatori care accesează sau utilizează produsele şi serviciile MEDIA SAT, care sunt caracteristicile produselor şi serviciilor care prezintă cel mai mult interes pentru clienți, care sunt tipurile de oferte pe care clienții şi le doresc şi modul în care funcționează produsele şi serviciile online din punct de vedere tehnic
 • A elabora profile de client pe baza cărora MEDIA SAT să poată să identifice ulterior cazuri de fraudă

Clientul are dreptul să se opună oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim, caz în care MEDIA SAT va solutiona cererea în funcție de fiecare situație în parte.

MEDIA SAT prelucrează date personale şi pe baza acordului Clientului. în acest temei, MEDIA SAT poate prelucra datele personale în scopul de a trimite:

 • Mesaje personalizate cu privire la produsele şi serviciile MEDIA SAT
 • Oferte, promoții sau evenimente speciale
 • Mesaje personalizate despre produsele şi serviciile afiliaților MEDIA SAT şi despre produsele şi serviciile partenerilor de afaceri ai MEDIA SAT.

MEDIA SAT va prelucra datele personale în baza acordului Utilizatorului până la momentul la care acesta se opune, contactând MEDIA SAT conform prevederilor prezentului Contract.

MEDIA SAT poate prelucra date personale ale Utilizatorului şi datorită unei obligații legale sau interesului public. MEDIA SAT se supune legilor aplicabile, care în anumite cazuri pot impune prelucrarea datelor Clientului (de exemplu, când există o obligație de raportare, datele personale ale Clientului vor fi transmise autorității competente).

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor şi care produce efecte juridice în ceea ce îl priveşte sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care Clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau derularea Contractului cu MEDIA SAT (cum e cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte, pentru a preveni situațiile de frauda) sau MEDIA SAT este obligat de lege să utilizeze datele personale astfel. În toate cazurile, Clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum şi, acolo unde este cazul, poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl priveşte.

Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atenție (numai cu masuri de siguranță specifice). MEDIA SAT nu solicită şi nu colectează cu bună ştiință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al parintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 ani în restul situațiilor.

 

5. Drepturile Clientului în privința prelucrarii datelor personale

Clientul are drepturi specifice în ceea ce priveşte protecția datelor, iar MEDIA SAT asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de opoziție, de stergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații). MEDIA SAT a luat masurile de precauție necesare pentru a asigura Clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzator.

 

Clientul are dreptul:

 • Să acceseze datele sale personale
 • Să ceară modificarea datelor sale personale
 • Să solicite restricționarea prelucrării sau să se opună prelucrării acestora
 • Să solicite stergerea datelor personale sau să le primească pe cele furnizate sau să solicite MEDIA SAT să le transmită unei alte societăți
 • Să retragă acordul dat
 • Să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale precum utilizarea datelor sale în scopuri de marketing şi pentru analize de date
 • Să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

De asemenea, Clientul are dreptul să solicite MEDIA SAT să corecteze orice inexactități cu privire la datele sale personale. În cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. În orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor către MEDIA SAT. În ceea ce priveşte dreptul de dezactivare, Clientul îl poate exercita după cum urmează: (a) prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicarile de marketing relevante; (b) contactând Serviciul Clienti; (c) contactând dpo@mediasat.ro.

Clientul poate primi în continuare comunicări operaționale de la MEDIA SAT, precum confirmări ale plății serviciilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont şi modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe, prin lege. Astfel de restricții vor fi verificate individual şi vor fi comunicate Clientului în mod corespunzator.

 

6. Prelucrarea datelor personale de catre terți

În cazul în care Clientul îşi exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce priveşte utilizarea datelor sale personale, MEDIA SAT va putea comunica aceste date altor persoane.

MEDIA SAT poate comunica datele personale ale Clientului unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Furnizori de servicii: MEDIA SAT poate contracta furnizori de servicii (de exemplu furnizori Call Center) care să furnizeze servicii în numele său. Aceste terțe părți pot accesa sau prelucra datele personale pe durata furnizării acestor servicii. MEDIA SAT solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor şi cerințele de securitate referitoare la datele personale ale Clientului prin încheierea unui acord scris.
 • Promoții ale partenerilor şi promoții comune: MEDIA SAT poate derula un program sau o promoție împreună cu o altă societate şi, ca urmare a implicării Clientului în activitate, poate să colecteze şi să utilizeze datele sale personale. Datele sale personale vor putea fi comunicate unei alte companii în scopuri de marketing numai dacă Clientul nu s-a opus la a primi informații direct de la acea societate
 • Autorități publice: MEDIA SAT poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații

7. Măsuri de siguranță adecvate prelucrării datelor personale

MEDIA SAT a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale Clientului şi a implementat şi durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 • Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, MEDIA SAT a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care Clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline
 • Păstrarea datelor: MEDIA SAT va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luand în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite şi de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, MEDIA SAT poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Clientului cu MEDIA SAT (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apara în cazul unui litigiu).

Atunci când datele personale ale Clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat şi nici nu există vreo obligație legală de păstrare, MEDIA SAT le va distruge sau sterge într-un mod sigur.

Prezentele prevederi intră în vigoare la data de 25 mai 2018.