• MSAT
  • Reglementari servicii de telefonie

Servicii reglementate de telefonie

Conform Deciziilor ANCOM nr. 509/2009  si nr. 1166/2018 privind desemnarea societatii MEDIA SAT S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de telefonie fixa, MEDIA SAT are obligatia de transparenta, de nediscriminare, obligatia de furnizare a unor servicii si de acordare a accesului la anumite facilitati, precum si obligatia referitoare la controlul tarifelor in ceea ce priveste interconectarea cu alte retele de telefonie.

Tariful perceput pentru terminarea apelurilor la puncte fixe in reteaua MEDIA SAT este de 0,098 Eurocenti/minut fara TVA, de la data de 1 Noiembrie 2020.

Tarifele aferente serviciilor asociate Interconectarii TDM si la nivel IP sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. crt Denumire serviciu

            Tarif

    (EUR fara TVA)

Observaţii
1. Configurare partener în punct de acces (PoA)

578 euro/PoA(TDM)

897 euro/PoA(IP)

Tariful include instalarea primului port în comutator si conectarea primei legaturi de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legaturii.
2. Reconfigurare partener în punct de acces (PoA)

565 euro/PoA(TDM)

885 euro/PoA(IP)

Tariful include reconfigurarea unui port în comutator si reconfigurarea unei legaturi de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legaturii.
3. Desfiintare partener din punct de acces (PoA)

175 euro/PoA(TDM)

186 euro/PoA(IP)

Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator si a tuturor legaturilor de interconectare existente în PoA.
4. Instalare port în comutator

285 euro/port(TDM)

386 euro/port(IP)

Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator, indiferent de capacitatea portului.
5. Reconfigurare port în comutator

255 euro/port(TDM)

350 euro/port(IP)

6. Dezinstalare port în comutator

97 euro/port(TDM)

134 euro/port(IP)

Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea portului.
7.

Chirie lunară port de 2 Mbps

Chirie lunară port de  1 Gbps

39 euro/port de 2 Mbps/luna(TDM)

280 euro/port de 1Gbps/luna(IP)

-
8.

Chirie lunara port STM1

Chirie lunară port de  10 Gbps

333 euro/port STM1/luna(TDM)

788 euro/port de 10 Gbps/luna(IP)

-
9. Reconfigurare (reorientare) a legaturilor de interconectare fara modificarea segmentului legaturii de interconectare dintre MEDIA SAT si punctul de interconectare (PoI)

411 euro(TDM)

513 euro(IP)

Tarif aplicabil pentru primul circuit din legaturile de interconectare reorientate.

91 euro/E1(TDM)

71 euro/circuit(IP)

Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite ramase din legaturile de interconectare reorientate.
10. Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni

17,8 euro/ora(TDM)

24.2 euro/ora(IP)

Tariful final se calculeaza pe baza de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabila doar în situatia interconectarii la sediul Beneficiarului, în cazul configurarii bidirectionale a legaturii de interconectare.
11. Conectarea legaturii de interconectare

96 euro/legatura(TDM)

160 euro/legatura(IP)

Tarife aplicabile începând cu a doua legatura de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia.
12. Reconfigurarea legaturii de interconectare

90 euro/legatura(TDM)

136 euro/legatura(IP)

13. Desfiintarea legaturii de interconectare

68 euro/legatura(TDM)

94 euro/legatura(IP)

Tarif aplicabil în cazul desfiintarii unei legaturi de interconectare, cu mentinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legaturii de interconectare.
14.

Chirie lunara legatura de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanta (în spatiul Beneficiarului sau la un punct intermediar)

Chirie lunara legatura de interconectare de 1 Gbps, interconectare la distanta (în spatiul Beneficiarului)

164 euro/legatura de 2 Mbps/luna(TDM)

960 euro/legatura de 1 Gbps/luna(IP)

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 km.

 

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de 1 Gbps de maxim 50 km.

15.

Chirie lunara legatura de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spatiul MEDIA SAT, în camera de tragere

Chirie lunara legatura de interconectare de 1 Gbps, interconectare  în spatiul MEDIA SAT, in camera de tragere

21,7 euro/legatura de 2 Mbps/luna(TDM)

42 euro/legatura de 1 Gbps/luna(IP)

Camera de tragere aflata la maximum 150 m de cladirea MEDIA SAT.
16.

Chirie lunara legatura de interconectare, 2 Mbps, interconectare în cladirea MEDIA SAT(colocare)

Chirie lunara legatura de interconectare de 1 Gbps, interconectare în cladirea MEDIA SAT(colocare)

0,8 euro/legatura de 2 Mbps/luna(TDM)

0 euro/legatura de 1 Gbps/luna(IP)

-
17.

Chirie lunara legatura de interconectare de STM1, interconectare la distanta (în spatiul Beneficiarului sau la un punct intermediar)

Chirie lunara legatura de interconectare de 10 Gbps, interconectare la distanta (în spatiul Beneficiarului)

6048 euro/legatura STM1/luna(TDM)

 

1580 euro/legatura de 10 Gbps/luna(IP)

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de STM1 de maxim 50 km.

 

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de 10 Gbps de maxim 50 km

18.

Chirie lunara legatura de interconectare STM1, interconectare în spatiul MEDIA SAT, în camera de tragere

Chirie lunara legatura de interconectare 10 Gbps, interconectare în spatiul MEDIA SAT, în camera de tragere

209 euro/legatura STM1/luna(TDM)

 

140 euro/legatura de 10 Gbps/luna(IP)

Camera de tragere aflata la maximum 150 m de cladirea MEDIA SAT
19.

Chirie lunara legatura de interconectare STM1, interconectare în cladirea MEDIA SAT (colocare)

Chirie lunara legatura de interconectare de 10 Gbps, interconectare în cladirea MEDIA SAT (colocare)

1 euro/legatura STM1/luna(TDM)

0 euro/legatura de 10 Gbps/luna(IP)

-
20. Rezervare capacitate comandata 200 euro/
comanda(TDM)
Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma platita de Beneficiar pentru rezervarea capacitatii comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacitatii. Serviciu aplicabil atunci când între operatori exista întelegeri prealabile de prognozare a capacitatilor de interconectare, cu exceptia celor care realizeaza interconectarea initiala.
21. Comanda neprognozata, de
crestere a capacitatii

407 euro/
comanda(TDM)

504 euro/comanda(IP)

Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii si a numarului de legaturi de interconectare, atunci când este solicitata modificarea fata de prognoza. Tarifele se aplica atunci când între operatori exista întelegeri prealabile de prognozare a capacitatilor de interconectare, cu exceptia celor care realizeaza interconectarea initiala. Tarifele includ si implementarea comenzii neprognozate.
22. Comanda neprognozata, de
reducere a capacitatii

197 euro/
comanda(TDM)

271 euro/comanda(IP)

23. Reconectarea serviciului
suspendat anterior

186 euro/
serviciu
suspendat(TDM)

253 euro/serviciu suspendat(IP)

Se aplica atunci când se repune în functiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre parti.

Note:

  1. În cazul legăturilor de interconectare TDM/IP configurate bidirecţional, pentru furnizarea serviciilor nr. 1 – 6, 9, 11 – 13, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea acestor servicii.
  2. În cazul în care unul sau mai multe din serviciile nr. 1 – 6, 9, 11 – 13 sunt prestate doar de către MEDIA SAT (de exemplu, în cazul legăturilor de interconectare TDM/IP configurate unidirecţional), MEDIA SAT va solicita Beneficiarului contravaloarea acestor servicii.
  3. În cazul în care legăturile de interconectare TDM/IP furnizate de MEDIA SAT sunt configurate bidirecţional, tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor calcula ponderat, în funcţie de volumele de trafic schimbate între MEDIA SAT şi Beneficiar. Dacă volumul total al traficului schimbat între MEDIA SAT şi Beneficiar este zero, atunci tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Beneficiar.
  4. În cazul în care legăturile de interconectare TDM/IP sunt configurate unidirecţional, dinspre Beneficiar către MEDIA SAT, tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Beneficiar.
  5. În cazul legaturilor de interconectare TDM/IP cu lungime mai mare de 50 km, tarifele liniilor inchiriate se definesc in functie de solutia tehnica identificata, in masura in care MEDIA SAT o poate oferi.
  6. În cazul legaturilor de interconectare IP de maxim 50 km configurate bidirectional, pentru interconectarea la distanta, la punct intermediar, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea serviciilor chirie lunara port, respectiv chirie lunara legatura de interconectare.
  7. Costurile nerecurente aferente amenajarii traseelor de cabluri in vederea furnizarii serviciului de interconectare la nivel TDM/IP in spatiul MEDIA SAT, in camera de tragere, vor fi recuperate din tarifele serviciilor nr. 15, respectiv nr. 18.

Punctele de acces pentru interconectarea cu reteaua de telefonie MEDIA SAT, atat TDM cat si IP, sunt urmatoarele:

  1. Sediul MEDIA SAT, situat in  Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucuresti
  2. NX DATA 1, situat in Bld. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, cladirea FEPER

MEDIA SAT are un singur echipament de telefonie in care se poate realiza interconectarea, situat in Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucuresti.