Servicii Telecom Business Class

Servicii reglementate de telefonie

Conform Deciziilor ANCOM nr. 509/2009  şi nr. 1166/2018 privind desemnarea societatii MEDIA SAT S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de telefonie fixă, MEDIA SAT are obligația de transparență, de nediscriminare, obligația de furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la anumite facilități, precum şi obligația referitoare la controlul tarifelor în ceea ce priveste interconectarea cu alte rețele de telefonie.

Tariful perceput pentru terminarea apelurilor la puncte fixe în rețeaua MEDIA SAT este de 0,07 Eurocenti/minut fără TVA, de la data de 1 Ianuarie 2022.

Tarifele aferente serviciilor asociate Interconectării TDM şi la nivel IP sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Nr. crt Denumire serviciu

            Tarif

    (EUR fără TVA)

Observaţii
1. Configurare partener în punct de acces (PoA)

578 euro/PoA(TDM)

897 euro/PoA(IP)

Tariful include instalarea primului port în comutator şi conectarea primei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii.
2. Reconfigurare partener în punct de acces (PoA)

565 euro/PoA(TDM)

885 euro/PoA(IP)

Tariful include reconfigurarea unui port în comutator şi reconfigurarea unei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii.
3. Desființare partener din punct de acces (PoA)

175 euro/PoA(TDM)

186 euro/PoA(IP)

Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator şi a tuturor legăturilor de interconectare existente în PoA.
4. Reconfigurare (reorientare) a legăturilor de interconectare fără modificarea segmentului legăturii de interconectare dintre MEDIA SAT şi punctul de interconectare (PoI)

411 euro(TDM)

513 euro(IP)

Tarif aplicabil pentru primul circuit din legăturile de interconectare reorientate.

91 euro/E1(TDM)

71 euro/circuit(IP)

Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite rămase din legăturile de interconectare reorientate.
5. Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni

17,8 euro/ora(TDM)

24.2 euro/ora(IP)

Tariful final se calculează pe bază de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabilă doar în situația interconectării la sediul Beneficiarului, în cazul configurării bidirecționale a legăturii de interconectare.
6. Conectarea legăturii de interconectare

96 euro/legătură(TDM)

160 euro/legătură(IP)

Tarife aplicabile începând cu a doua legatură de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia.
7. Reconfigurarea legăturii de interconectare

90 euro/legătură(TDM)

136 euro/legătură(IP)

8. Desființarea legăturii de interconectare

68 euro/legătură(TDM)

94 euro/legătură(IP)

Tarif aplicabil în cazul desființării unei legături de interconectare, cu menținere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legăturii de interconectare.
9.

Chirie lunară legatură de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanță (în spațiul Beneficiarului sau la un punct intermediar)

Chirie lunară legatură de interconectare de 1 Gbps, interconectare la distanță (în spațiul Beneficiarului)

164 euro/legătură de 2 Mbps/lună(TDM)

960 euro/legătură de 1 Gbps/lună(IP)

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 km.

 

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 1 Gbps de maxim 50 km.

10.

Chirie lunară legatură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spațiul MEDIA SAT, în camera de tragere

Chirie lunară legatură de interconectare de 1 Gbps, interconectare  în spațiul MEDIA SAT, în camera de tragere

21,7 euro/legătură de 2 Mbps/lună(TDM)

42 euro/legătură de 1 Gbps/lună(IP)

Camera de tragere aflată la maximum 150 m de clădirea MEDIA SAT.
11.

Chirie lunară legatură de interconectare, 2 Mbps, interconectare în clădirea MEDIA SAT(colocare)

Chirie lunară legatură de interconectare de 1 Gbps, interconectare în clădirea MEDIA SAT(colocare)

0,8 euro/legătură de 2 Mbps/lună(TDM)

0 euro/legătură de 1 Gbps/lună(IP)

-
12.

Chirie lunară legatură de interconectare de STM1, interconectare la distanță (în spațiul Beneficiarului sau la un punct intermediar)

Chirie lunară legatură de interconectare de 10 Gbps, interconectare la distanță (în spațiul Beneficiarului)

6048 euro/legătură STM1/lună(TDM)

 

1580 euro/legătură de 10 Gbps/lună(IP)

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de STM1 de maxim 50 km.

 

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 10 Gbps de maxim 50 km

13.

Chirie lunară legatură de interconectare STM1, interconectare în spațiul MEDIA SAT, în camera de tragere

Chirie lunară legatură de interconectare 10 Gbps, interconectare în spațiul MEDIA SAT, în camera de tragere

209 euro/legătură STM1/lună(TDM)

 

140 euro/legătură de 10 Gbps/lună(IP)

Camera de tragere aflată la maximum 150 m de clădirea MEDIA SAT
14.

Chirie lunară legatură de interconectare STM1, interconectare în clădirea MEDIA SAT (colocare)

Chirie lunară legatură de interconectare de 10 Gbps, interconectare în clădirea MEDIA SAT (colocare)

1 euro/legătură STM1/lună(TDM)

0 euro/legătură de 10 Gbps/lună(IP)

-
15. Rezervare capacitate comandată 200 euro/
comandă(TDM)
Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma plătită de Beneficiar pentru rezervarea capacității comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacității. Serviciu aplicabil atunci când între operatori există înțelegeri prealabile de prognozare a capacităților de interconectare, cu excepția celor care realizează interconectarea inițială.
16. Comanda neprognozată, de
crestere a capacității

407 euro/
comandă(TDM)

504 euro/comandă(IP)

Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii şi a numărului de legături de interconectare, atunci când este solicitată modificarea față de prognoza. Tarifele se aplică atunci când între operatori există înțelegeri prealabile de prognozare a capacităților de interconectare, cu excepția celor care realizează interconectarea inițială. Tarifele includ şi implementarea comenzii neprognozate.
17. Comanda neprognozată, de
reducere a capacității

197 euro/
comandă(TDM)

271 euro/comandă(IP)

18. Reconectarea serviciului
suspendat anterior

186 euro/
serviciu
suspendat(TDM)

253 euro/serviciu suspendat(IP)

Se aplica atunci când se repune în funcțiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre părţi.

 

Note:

  1. În cazul legăturilor de interconectare TDM/IP configurate bidirecţional, pentru furnizarea serviciilor nr. 1 – 3, 4, 6 – 8, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea acestor servicii.
  2. În cazul în care unul sau mai multe din serviciile nr. 1 – 3, 4, 6 – 8 sunt prestate doar de către MEDIA SAT (de exemplu, în cazul legăturilor de interconectare TDM/IP configurate unidirecţional), MEDIA SAT va solicita Beneficiarului contravaloarea acestor servicii.
  3. În cazul în care legăturile de interconectare TDM/IP furnizate de MEDIA SAT sunt configurate bidirecţional, tarifele serviciilor nr. 9 – 14 se vor calcula ponderat, în funcţie de volumele de trafic schimbate între MEDIA SAT şi Beneficiar. Dacă volumul total al traficului schimbat între MEDIA SAT şi Beneficiar este zero, atunci tarifele serviciilor nr. 9 – 14 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Beneficiar.
  4. În cazul în care legăturile de interconectare TDM/IP sunt configurate unidirecţional, dinspre Beneficiar către MEDIA SAT, tarifele serviciilor nr.  9 – 14 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Beneficiar.
  5. În cazul legăturilor de interconectare TDM/IP cu lungime mai mare de 50 km, tarifele liniilor închiriate se definesc în funcție de soluția tehnică identificată, în masura în care MEDIA SAT o poate oferi.
  6. În cazul legăturilor de interconectare IP de maxim 50 km configurate bidirecțional, pentru interconectarea la distanță, la punct intermediar, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea serviciilor chirie lunară legatură de interconectare.
  7. Costurile nerecurente aferente amenajarii traseelor de cabluri în vederea furnizării serviciului de interconectare la nivel TDM/IP în spațiul MEDIA SAT, în camera de tragere, vor fi recuperate din tarifele serviciilor nr. 10, respectiv nr. 13.

Punctele de acces pentru interconectarea cu rețeaua de telefonie MEDIA SAT, atât TDM cât şi IP, sunt urmatoarele:

  1. Sediul MEDIA SAT, situat în  Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucuresti
  2. NX DATA 1, situat în Bld. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, clădirea FEPER

MEDIA SAT are un singur echipament de telefonie în care se poate realiza interconectarea, situat în Bld. Ferdinand, Nr. 99, Sector 2, Bucuresti.