Internet Prin Satelit Oricunde

Fair Access Policy


 

I. Privire de ansamblu

Rețeaua Eutelsat este una de tip partajat şi best effort; în orice moment, abonații din orice zonă geografică pot împărți capacitatea disponibilă a rețelei. Eutelsat îşi propune să ofere fiecărui abonat o “împărțire corectă/parte egală” a capacității, în acelaşi timp oferind o experiență online de înaltă calitate acestora.
Pentru atingerea acestui scop, Eutelsat instituie practici de management a rețelei, concepute să prevină cerințe disproporționate asupra resurselor acesteia. O parte din aceste practici sunt folosite doar când este rețeaua congestionată, iar altele, într-o manieră mai generală.

Nivelurile de trafic în rețea sunt de obicei sub marja de congestie ce-ar putea avea un impact major asupra consumatorului sau experienței acestuia. Eutelsat şi-a conceput rețeaua cu atenție pentru a avea acest rezultat. În alte împrejurări, totuşi, utilizarea intensă şi simultană a rețelei de către un număr mare de utilizatori poate cauza depăşirea capacității disponibile a rețelei din acel moment. În aceste împrejurări, practicile de management al congestiilor aplicate de Eutelsat, aşa cum sunt descrise mai jos, în partea a II-a, se vor aplica în primul rând acelor conturi ce şi-au utilizat mai mult de 50% din consumul inclus lunar în profilul de utilizator per abonament (excepție fac utilizatorii din clasa Tooway 2014 Extra, ce se află sub incidența unei politici specific descrisă în continuare în partea a III-a), încercând să se administreze traficul într-o manieră ce minimizează impactul advers asupra experienței de utilizator, prevenind astfel ca un utilizator să îşi depăşească partea sa din capacitatea disponibilă.
Scopul acestor măsuri este ca utilizatorii, în genere, să aibă o mai bună experiență online decât ar putea avea fără existența acestora.

 

II. Practici de management a congestiei

A. Privire de ansamblu asupra managementului congestiei

În condiții normale de trafic, nu este necesar ca Eutelsat să apeleze la practicile de management al congestiei. Acestea fiind spuse, chiar dacă capacitatea rețelei este mare, nu este nelimitată. Altfel spus, rețeaua poate experimenta anumite nivele de congestie, necesitând astfel aplicarea practicilor de management a congestiilor descrise aici. Eutelsat îşi administrează rețeaua de aşa manieră încât să minimizeze impactul congestiilor asupra utilizatorilor. Congestia apare de obicei în legatura dintre terminalul utilizatorului şi teleportul care face legatura cu satelitul. Ca Eutelsat să poată determina că legatura este congestionată, aceasta monitorizează în continuu încărcarea de trafic de pe fiecare spot al satelitului (beam). Dacă încărcarea instantanee de trafic depăşeşte capacitatea disponibilă pe acel spot, Eutelsat implementează algoritmul de management a congestiei descris mai jos.

B. Mitigarea impactului congestiei de rețea asupra utilizatorului

Traficul de internet în general, nu se prezintă ca o curgere continuă ci mai degrabă ca o explozie de date. Ocazional, transmisiile simultane ale mai multor utilizatori pe un anumit spot duc la o cerere instantanee de trafic ce depăşeşte temporar capacitatea disponibilă pe acel spot. Într-o asemenea ocazie rețeaua se poate congestiona. Congestia apare de obicei în orele de vârf de utilizare a rețelei, interval care se situează de obicei între ora 17:00 şi 00:00, ora locală şi depinde de ziua săptamânii. Congestia poate apărea şi în anumite perioade când utilizarea este necontorizată (de ex. pe timpul nopții). Congestia şi transmisia greoaie (cu întârzieri) ce poate apărea în urma ei, impactează experiența utilizatorului diferențiat în funcție de tipul de aplicații rulate. De exemplu, încărcarea unei pagini web care se va face mai greoi va fi mai usor observată de acesta decât downloadarea unui fişier (ex. software update etc.), deoarece utilizatorul observând că e congestie, se asteaptă ca fişierul respectiv să se încarce mai greu.

Scopul Eutelsat este să îşi administreze rețeaua astfel încât să minimizeze impactul congestiei asupra traficului. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, algoritmul de management al congestiei gândit de Eutelsat, este conceput să reducă încărcarea de trafic, tratând preferențial aplicațiile şi serviciile care necesită mai puțină lățime de bandă, ca de exemplu e-mail-ul sau paginile de web browsing. În timpul perioadelor de congestie, aplicațiile care utilizează intensiv banda, cum ar fi cele de live streaming sau video streaming, pot fi încetinite mai mult ca alte aplicații. Asta va duce la o calitate redusă a streaming-ului şi pot apărea momente prelungite de buffering. În plus, descărcarea de fişiere poate dura mai mult în timpul congestiei. În perioade de congestie mai severă, toate aplicațiile pot fi încetinite şi timpul de download mărit.

Eutelsat operează ca “o simplă conductă”. În ciuda faptului că Eutelsat nu este implicată sub nicio formă în modul de transmitere a informației în rețea, ca urmare a unei cereri specifice a Autorității Publice, Eutelsat poate bloca accesul utilizatorilor la anumite URL-uri. Eutelsat nu blochează intenționat nicio formă de trafic (decât dacă este specificată în caracteristicile vreunui profil de serviciu), dar poate bloca anumite porturi TCP/UDP şi/sau alte protocoale specifice, ce pot în mod real reprezenta o amenințare la securitatea rețelei.

C. Utilizator intens

Un utilizator intens (sau un grup de utilizatori), este acela care consumă o cantitate disproporționată din resursele rețelei. Eutelsat va monitoriza atât performanța generală a rețelei cât şi consumul individual de resurse pentru a determina dacă un utilizator este unul intens, ce ar putea întrerupe sau degrada utilizarea rețelei de către alți utilizatori. Eutelsat îşi rezervă dreptul, să restricționeze, suspende sau închidă imediat un utilizator pe care îl consideră “intens”, fără o notificare prealabilă.

 

III. Politica KONNECT “Extra 2014”

Serviciul Konnect Extra 2014 oferă web browsing şi e-mail nelimitat şi este subiectul unor condiții de utilizare specifice, ca să poată asigura ca toți utilizatorii au acces în mod echitabil la rețea şi că utilizarea intensă de trafic de către un grup de utilizatori nu influențează negativ toți utilizatorii rețelei.
Tabelul următor arată ce se întâmplă, când un utilizator atinge 35GB trafic consumat (atât download cât şi upload, traficul efectuat între 00:00 şi 06:00 nefiind contorizat) în timpul unui ciclu de facturare/contorizare a traficului.

 

  Volum de trafic consumat(exceptând traficul efectuat între orele 00:00 şi 06:00) Limitări ale serviciului
A = 35 GB Nu există limitari
B > 35 GB şi = 100 GB Limitările se aplică în timpul perioadei de congestie şi a orelor de vârf
C > 100 GB Doar serviciile web şi e-mail sunt disponibile

 

A. Când traficul generat în cadrul unui ciclu lunar de consum este mai mic sau egal cu 35GB, nu este impusă nicio limitare de trafic.

B. Când traficul generat în cadrul unui ciclu lunar de consum depăşeşte 35GB, dar este mai mic sau egal cu 100GB:

i. În timpul orelor de vârf, când rețeaua este de obicei sub restricții de congestie mai severe, doar paginile web şi e-mail vor fi disponibile şi orice alt protocol va fi blocat.

ii În timpul perioadelor de congestie, algoritmul de management al congestiei al Eutelsat reduce încărcarea de trafic, prioritizând aplicațiile şi serviciile care necesită mai puțin trafic, ca de exemplu e-mailul sau vizualizarea paginilor web. În timpul perioadelor de congestie, traficul făcut de aplicații, ca live streaming-ul sau video streaming-ul, sau download-ul de fişiere, poate fi încetinit mai mult decât în cazul altor aplicații. Asta va duce la o calitate redusă a streaming-ului şi pot apărea momente prelungite de buffering. În plus, descărcarea de fişiere poate dura mai mult în timpul congestiei. În perioade de congestie mai severă, toate aplicațiile pot fi încetinite şi timpul de download mărit.

C. Când traficul făcut (download + upload) depăşeşte 100GB, indiferent de felul în care s-a făcut, singurele aplicații care vor funcționa vor fi e-mail-ul şi web browsing-ul.

 

IV. Web browsing şi E-mail

Pentru a putea utiliza în bune condiții web browsing-ul şi e-mail-ul atunci când serviciul este limitat, utilizatorul trebuie să urmeze paşii de mai jos (altfel serviciul nu este disponibil).

  • Rețeaua Virtuală Privată (VPN) şi soft-urile de acces remote trebuie să fie oprite
  • Trebuie folosită o aplicație de web browsing. Doar conținutul static (non-video, non-muzică), văzut în cadrul paginii web se califică drept web browsing şi e-mail. Conținutul văzut în alte aplicații poate să nu fie considerat pagină web sau e-mail (ex. aplicații Android sau iPhone altele decât în web browsere).
  • URL-urile introduse în web browser-e trebuie să înceapă cu http:// sau https://. În consecință ftp:// şi alte tipuri de site-uri ce lansează aplicații externe nu vor fi considerate trafic web
  • Ataşamentele la e-mail-uri pot avea maxim 10MB mărime.